Hakkındaki iddialar

Şahsıma ait bu web sayfasını yapma ihtiyaçım, şahsım adına yapılan haksız ve mesnetsiz suçlamlara bir cevap verme ve bu suçlamaları mahkeme kararları ile çürüterek ve suçsuzluğumu  ispat ederek kamuoyuna şahsım hakkında doğruları ve yalnızca doğruları göstermek için yapma ihtiyacını duydum. Günümüzde internet önemli bir bilgi ağı ve iletişim araçıdır, internete kişler hakkında gerçek veya gerçek olmayan haberler çıkmaktadır. Gerçek olmayan haberlerle kişiler kamuoyunda yargısız infaz edilmekte ve kişilerin kişilik hakları ayaklar altına alınmakta ve kamuoyu önünde küçük ve suçlu duruma düşürülmektedir. Bu gerçek olmayan haberler size şu veya bu sebeplerden dolayı  husumet besleyen, sizi kıskanan, sizden menfaat elde edemeyen ve bunun gibi birçok nedenlerden kaynaklanmaktadır.

Bugün internete girdiğinizde aşağıdaki başlıklar altında şahsımla ilgili haberler çıkmaktadır. Bunları tek tek aşağıda yazdım ve bu iddia ve karalamaları mahkeme kararları, tekzipler, ve belgelerle kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Böylecede bütün gerçekleri siz değerli kamuoyu öğrenmiş olacak ve şahsım adına bu karalamaların gerçek olmadığını belgeleriyle göreceksiniz. Herşeyi size belgeleri ile ispat ediyorum. Beni haksız şekilde internet ortamında suçlu duruma düşürmek isteyenlerede bunlar tokat gibi bir cevapımdır.

Iddialar: www.google.com ‘a  girildiği ve ismimi yazdığınız zaman çıkan haberler.

Iddia 1: Rektör yolsuzluğu doğruladı; 27 Ocak 1998 tarihli haber. Söz konusu haber ww.portakal.com sitesinde yazılmış. Burada  “Rektör  Kocaeli Üniversyolsuzluğu doğruladı” diye bir haber yazısı var, haber tamamen yalan. Bu haberin yalan olduğuna dair aynı rektörün bu haberden önce Zaman gazetesine 14.01.1997 tarihinde gönderdiği yazıda (Belge no: 1) şahsımın hiçbir yolsuzluk yapmadığını yazarak doğrulamıştır. İşin ilginç tarafı haberi bu haber portalı 27 Ocak 1998 yılında yapıyor, bu haberden 1 sene öncede aynı rektör yolsuzluk yapmadığımı kendi yazısı ile Zaman Gazatesine gönderdiği yazı ile teyid ediyor. İnanılacak gibi değil, tam bir komedi. Daha sonra yolsuzluk yaptığıma dair Kocaeli 1.Ağır Ceza Mahkemesinde  açılan 2001/573 Dosya nolu  davada tamamen dedikodu ve hiçbir haklı delili olmayan kamu davasında yargılandım ve 2004/131 Karar nolu mahkeme karar ile suçsuz bulunarak beraat ettim(Mahkeme Kararı belge No: 2). İşin ilginç yanı haksız olduklarını bildikleri için Kocaeli üniversitresi kendilerine verilen temyiz etme hakkındaki süreyi  zamanında kullanmayarak temyize bile gitme haklarını zamanında kullanmadılar ve temziz itiraz süreci geçtikten sonra temyiz dilekçesi vererek ( ve onların verdiği bu dilekçeye Kocaeli 1 Ağır Ceza mahkemesi Mahkeme kararı 2004/199 ve 10/6/2004 tarih ile reddetti.  Belge no:3). Çünkü yaptıkları suçlama ve soruşturma tamamen gerçek dışıydı, başka bir tabirle haksız olduklarını baştan beri bildikleri için karara itiraz bile edemediler, ve yasal 7 günlük itiraz süreçi geçtikten sonra şeklen itiraz ettiler ve bu itirazlarıda hukuki olarak mahkeme tarafından reddeildi.

İddia 2: Sabah Arka Kapak 29 Temmuz 1998 tarihli www.sabah.com.tr  haber portalında çıkan haber, beni ceset torbsı patronu gösteren tamamen mesnetsiz yalan bir haber, bu habere tekzip avukatım aracılığı ile gönderdim,(belge No: 4) tekzibimi okuduğunuzda gerçekleri rahatlıkla görebilirsiniz, ceset torbası ile ilgili uzaktan yakından hiçbir ilgim ve bilgim olmadığı gibi bir Siyaset bilimi ve Uluslararası ilişkiler hocası olmamdan dolayı tamamen teknik konuları içeren bir standart için benim bir standart hazırlamamın akıl ve mantık ile izah edilemez.

Gene Sabah Gazatesinin 14 Ocak 1998 tarihi ve gazatenin 25.sayfasında yer alan  “Trilyonluk Vurgun” konulu şahsımla ilgili tamamen yalan ve mesnetsiz haberinden dolayı Sabah Gazatesini mahkemeye verdim ve Küçükçekmece Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi Sabah Gazatesini haksız bularak şahsıma ogünün parası ile 1.000.000.000 Miyar T.L tazminata mahkum etti(Mahkeme Kararı, Esas no: 1998/373, Karar no: 2000/610, Belge no: 5).

Gene aynı konuda: Sabah Gazetesi Kapak, 29 Temmuz 1997 tarihli www.sabah.com.tr  de çıkan “ Torba’da TSE Başkanı çıktı” isimli haber, bu haberi yukarıda bahsettiğim gibi Belge 2!de gösterilen belge ile  tekzip ettim. Sonradan öğrendiğime göre dönemin Sabah Gazetesi idaresi ile dönemin Türk Standart’lar Enstitüsü arasındaki sürtüşmeden dolayı TSE’ başkanının tanıdığı kişlerde başkanı yıpratmak için yalan haberlerin bir parçası olmuşlar, bende bu sürtüşmenin bir kazazedesiyim.

Gene aynı konuda, www.hurriyet.com.tr haber portalında 4.9.1997’de çıkan “İşte Ceset Torbası patronları”, aynı habere yakın bu haberde yukarıda izah ettiğim gibi Sabah gazetesinde tekzip ettiğim Belge no.4’de görüldüğü gibidir.

İddia 3, Ball State Employee Arrested başlıklı: 10 Kasım 2011 tarihli www.bsudailynews.com da çıkan göz altına alındığım ile ilgili bir haber, ırkçı ve din karşıdı bir Amerikalı bayanın gerçekle ilgisi olmayan vede hiçbir şahid bulunmayan  sadece 2 kişi arasında geçmiş bir tartışmanın sonucunda şahsımı tartışma konusunun dışında, tamamen gerçek dışı şikayet ile, ABD’’nin Indiana eyaletinin Muncie şehrinde adli mercilere şikayeti neticesinde bilgime ve ifademin alınması ve başvurulması için 1 saatlik göz altına alınmamla ilgilidir. Haber Ball State üniversitesinde çalıştığımı göstererek verilmiştir. Konu ile görevli savcı şikayeti değerlendirmiş, ve bu şikayetin haksız ve hiçbir delile ve şahide dayanmadığını ve tek taraflı olduğu için hiçbir kamu davası açmaya gerek duymadan takipsizlik kararı vermiş, bu kararda oranın hakimi tarafından uygun bulunarak hiçbir dava açılmamış, suçsuz  olduğumu gösteren ve bütün göz altı tutanak, belge ve bilgilerin geçersiz olduğuna ve bu konu ile ilgili polis kayıtlarının silinmesine ve yok  edilmesine karar vermiştir,(Mahkeme Kararı Belge no:6 ve 7). Belgenin İngilizce ve Türkçe orjinallerini kamuoyuna sunuyorum.